Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

glock
4219 f022
Reposted fromapatia apatia
glock
4224 0d62 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
glock
glock
Reposted fromreksi0 reksi0 viaamelinowa amelinowa

December 01 2016

glock
Reposted fromFlau Flau viavogel vogel

November 27 2016

3043 202b 500

fuckyouverymuch:

We hang you up to dry.

Reposted frombaboooshka baboooshka viakusiu kusiu
glock
1651 1a06 500
via reddit
Reposted fromsmoo smoo viaStage Stage

November 22 2016

glock
6223 8dc7
Reposted fromsagara sagara viaanonimowa anonimowa
glock
Reposted fromtfu tfu viaertai666 ertai666

November 20 2016

glock
Reposted frombluuu bluuu viaMrrruk Mrrruk
glock
glock
8285 fbac

November 19 2016

glock
3226 3c84 500
glock
glock
1934 27a0 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viagadula92 gadula92

November 16 2016

glock

November 15 2016

glock
4949 9a28
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viagejowygej gejowygej
glock
8479 ed20 500
Reposted fromcontroversial controversial viatjeden tjeden
glock

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
glock
9486 81e5
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl