Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

glock
9274 d8ec 500
Reposted fromfungi fungi viaslova slova
glock
2274 cac3
Reposted fromdaelmo daelmo viajeyjeyjey jeyjeyjey
glock
1347 338e 500
Reposted fromtgs tgs viaBrainy Brainy

August 03 2017

glock
Reposted frompl pl viaczoo czoo
glock
2382 1bea

trapqueenkoopa:

gardeninglovers:

zero light plants

THIS IS SUCH A SPECIFIC AND SUPER NECESSARY POST.

August 02 2017

glock
Reposted fromFlau Flau viashillenya shillenya

August 01 2017

glock
7099 74cc 500
Reposted fromgket gket viaTamahl Tamahl
glock
6024 63dc
Reposted fromblithely blithely viadreptak dreptak
glock
6344 e73a 500
W latach 90. w Niemczech przeprowadzono na ogromną skalę projekt badawczy, na podstawie którego powstała lista wiedzy i doświadczeń, jakie warto by każdy siedmiolatek miał w swoim wyposażeniu. Oto niektóre punkty tej listy:
* Odczuwać własną obecność jako coś pozytywnego. 
* Nie mylić głodu z gniewem, zmęczenia ze smutkiem. 
* Rozpoznawać podstawowe zależności między tym, co dzieje się z ciałem i z uczuciami, np. kiedy się boję, boli mnie brzuch.
* Znać opisy stanów uczuciowych: „Gotuje się we mnie...", „być w skowronkach".
* Wspólnie z ojcem gotować, sprzątać, biwakować, chodzić po lesie. W czasie choroby być przez niego pielęgnowanym.
* Doświadczyć tego, że człowiek unosi się na wodzie.
* Umieć się huśtać: wiedzieć, co jego ciało robi z huśtawką, co huśtawka robi z jego ciałem.
* Odbyć co najmniej jedną wojnę na poduszki.
* Ulepić bałwana. Zbudować zamek z piasku i tamę na strumieniu. Zrobić z rodzicami pochodnię, wiatrak.
* Umieć rozpalić i zgasić ognisko na polanie.
* Robić masło. Ubijać śmietanę. Mieszać, kroić, obierać ze skóry, zagniatać, przecierać przez sitko. Wiedzieć, co znaczy „szczypta soli".
* Doświadczyć, jak jego własny pomysł udoskonalenia czegoś jest wprowadzany w życie. 
* Podróżować. Doświadczyć różnicy między komfortem a prymitywnymi warunkami. Doświadczyć, czym jest tęsknota za domem.
* Nocować u innej rodziny. Mieć kontakt z innymi modelami rodzin, innymi zasadami. Znać jakiś zwyczaj obowiązujący tylko we własnej rodzinie.
* Dawać datki. Żebrakowi do kapelusza, do futerału od skrzypiec, do puszki.
* Doświadczyć bycia pod czyjąś opieką w niegroźnej chorobie. 
* Umieć się wyciszyć.
* Pójść do muzeum. 
* Wybrać rzecz, którą zatrzyma i przekaże własnym dzieciom.
* Chcieć założyć kolekcję.
* Mieć świadomość ogromu świata, istnienia innych kontynentów.
* Odczuwać różnicę między jedzeniem a posiłkiem. Ruchem a gestem. Brzydkim i ładnym zapachem. Hałasem a dźwiękiem. Widzeniem, patrzeniem, spoglądaniem.
* Znać numery telefonów alarmowych.
* Umieć dotrzymać tajemnicy. 
* Pamiętać o dotrzymaniu przyrzeczenia.
* Widzieć, że własne interesy mogą być reprezentowane przez innych.
* Znać metody zabezpieczania przed zepsuciem się jedzenia. 
* Samemu coś zreperować.
* Znać różnicę między targiem a supermarketem.
* Wytłumaczyć coś dorosłemu.
* Wspólnie z dorosłym dojść do tego, że na jakieś pytanie nie ma odpowiedzi 
* Wspiąć się na drzewo.
* Umieć się obchodzić z ryglami, kluczami. 
* Otrzymać lub wysłać e-mail.
* Zobaczyć, jak wygląda własne imię napisane na piasku? Na śniegu, na leśnej ściółce, na zaparowanej szybie?
* Odczuć radość i podekscytowanie na widok niezapisanej, niezamalowanej kartki papieru.
* Znać jakąś książkę od deski do deski.
* Umieć opowiadać sny.
* Potrafić pogodzić skłócone strony. Nie wziąć udziału w kłótni.
* Wyobrażać sobie samego siebie, zanim przyszedł na świat.
* Przekroić pestkę, zobaczyć jej wnętrze.
* Studiować żyłki na liściu i na własnej ręce.
* Wiedzieć, jak pachną owoce. Mieć ulubione zapachy.
* Umieć naśladować głosy ptaków i zwierząt.
* Słuchać echa i je wywoływać.
* Śpiewać pewnym głosem. 
* Poczuć, że jakiś rytm porywa jego nogi do tańca, a jakiejś głośności nie może już wytrzymać.
* Umieć dozować własną siłę (przy bębnieniu, masowaniu). 
* Znać wyzwiska. Mieć pojęcie o różnych stylach, konwencjach językowych, gdzie co się mówi.
* Wbić gwóźdź, wkręcić śrubkę, umieć wymienić baterię.
* Schylać się, kiedy komuś coś upadnie.
* Dawać się innym wypowiedzieć. Wiedzieć, co to znaczy. Umieć poczekać na swoją kolej.
* Wiedzieć, że nie wszystkie życzenia od razu się spełniają.
* Odbyć wędrówkę. Doświadczyć odległości, odcinka drogi, po którym chce się pić. Mieć cel przed oczami.
* Znać kilka kształtów liści. 
* Wiedzieć, co w przyrodzie jest jadalne, a co nie.
* Odczuć naturę jako przyjaciela i wroga. Naturę wrażliwą na działania człowieka, konieczność jej ochrony. I jako potęgę, niebezpieczeństwo.
* Brać udział w ustalaniu reguł. Zmienić regułę. Kojarzyć pojęcie „wyjątku".
* Znać kolor swoich oczu, namalować autoportret.
* Wyczuć puls u znajomego, u zwierzęcia i u siebie.
* Spotkać znawcę, eksperta, mistrza.
* Odczuć dumę z bycia dzieckiem. Tylko dzieckiem.
(Opracowano na podstawie książki „Co siedmiolatek wiedzieć powinien", Donaty Elschenbroich)
glock
9291 f0ca 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaki-adi ki-adi

July 21 2017

8444 d45e 500

fuckyeahfluiddynamics:

We’re used to radiation being invisible. With a Geiger counter, it gets turned into audible clicks. What you see above, though, is radiation’s effects made visible in a cloud chamber. In the center hangs a chunk of radioactive uranium, spitting out alpha and beta particles. The chamber also has a reservoir of alcohol and a floor cooled to -40 degrees Celsius. This generates a supersaturated cloud of alcohol vapor. When the uranium spits out a particle, it zips through the vapor, colliding with atoms and ionizing them. Those now-charged ions serve as nuclei for the vapor, which condenses into droplets that reveal the path of the particle. The characteristics of the trails are distinct to the type of decay particle that created them. In fact, both the positron and muon were first discovered in cloud chambers! (Image credit: Cloudylabs, source)

Reposted fromonfirebyday onfirebyday viarobints robints
glock
2930 2885 500
I'm feeling watched O.o 
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viakrybus krybus
glock
7950 4d7c 500
Reposted fromewaryst ewaryst viakrybus krybus

July 20 2017

glock
Reposted fromFlau Flau viaLilaLola LilaLola

July 19 2017

4327 832a

mrivanporn:

Women & Booze

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMrrruk Mrrruk
glock

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaLuukka Luukka

July 16 2017

glock
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapirania pirania

July 15 2017

glock
8130 7bdc
Reposted frompapaj papaj viaSenyia Senyia

July 14 2017

glock
4290 a6f1
Reposted fromsosna sosna viapojemnosc2400 pojemnosc2400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl